Cộng đồng
môi giới
GIỚI THIỆU KHO DỰ ÁN TIN TỨC LIÊN HỆ
Tổng đài hỗ trợ
0977 11 8888
CỘNG ĐỒNG
MÔI GIỚI

Chính sách Quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối vào 28/03/2022.

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI (bao gồm trang web congdongmoigioi.vn, ứng dụng CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI, sau đây gọi chung là "CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI" hoặc "chúng tôi") hiểu rằng quyền riêng tư rất quan trọng đối với bạn. Chúng tôi cam kết trong việc tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm tất cả những thông tin có khả năng nhận diện bạn được thu thập trên CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI. Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu. Đồng thời cũng giúp bạn biết cách để quản lý dữ liệu cá nhân của mình.

Thông tin chúng tôi thu thập

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng kí tài khoản trên CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI, bao gồm các thông tin như tên, số điện thoại. Thêm vào đó là một số thông tin không bắt buộc như email, số chứng minh thư, địa chỉ, nơi làm việc. Ngoài ra chúng tôi còn thu thập thông tin khi bạn thực hiện đăng bài, đăng tin, tương tác với các thành viên khác hoặc dự án. Các thông tin đó bao gồm các tin, bài viết bạn đăng và cách bạn tương tác với ứng dụng.

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về các thiết bị bạn sử dụng để tương tác với CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI. Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập có thể bao gồm địa chỉ IP, nhận dạng thiết bị, trình duyệt web, và thông tin duyệt web được thu thập qua cookie, web beacon, pixel, clear gif và các công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về cách bạn sử dụng CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI, ví dụ: những điều bạn đã tìm kiếm và xem. Thông tin được tự động thu thập sẽ được liên kết với dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.

Cụ thể APP Cộng Đồng Môi Giới chỉ yêu cầu người dùng cho phép truy cập GPS và Camera của thiết bị để lấy vị trí chính xác và yêu cầu bạn chụp ảnh khuôn mặt xác nhận khi bạn check-in vị trí, nếu bạn là chuyên viên môi giới làm việc trong các sàn giao dịch bất động sản có đăng ký trên APP Cộng Đồng Môi Giới

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để vận hành CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI như giúp bạn đăng nhập, quản lý tài khoản của mình, cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định, xử lý yêu cầu nâng cấp tài khoản và gửi thông báo về những cập nhật, sự kiện sắp diễn ra mà có thể bạn sẽ quan tâm.

Ngoài ra, các thông tin bạn cung cấp và các thông tin chúng tôi tự động thu thập sẽ được sử dụng để phòng chống gian lận, thi hành các điều khoản sử dụng của chúng tôi, tuân thủ tất cả các luật hiện hành và nghĩa vụ báo cáo của công ty, thi hành các thỏa thuận của CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI và hoàn thành những mục đích khác mà bạn có thể đưa ra hoặc yêu cầu, phân tích cách bạn sử dụng CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI để cải thiện chất lượng dịch vụ. Chúng tôi có thể giữ lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn và sử dụng chúng để liên lạc với bạn.

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI không thu thập dữ liệu cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn qua các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba. Do đó, yêu cầu "Không theo dõi" được gửi từ trình duyệt web không có hiệu lực cho các trang web của chúng tôi, và chúng tôi không thay đổi bất kỳ cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu nào khi nhận được yêu cầu đó.

Sử dụng thông tin được thu thập qua thiết bị di động

Đối với ứng dụng di động CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phân tích hoạt động của người dùng (theo hình thức nặc danh) nhằm mục đích sửa lỗi, giám sát việc sử dụng và cải thiện hiệu suất của CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI. Ví dụ: CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI nhận báo cáo về loại thiết bị được sử dụng, các bài viết đã được truy cập và các sự kiện khác diễn ra trong ứng dụng. Không một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào thu thập thông tin nhằm nhận diện cá nhân người dùng cụ thể.

Tiết lộ thông tin cá nhân

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI sẽ không cố tình tiết lộ hoặc truyền (và sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép hoặc vô tình) dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, cho dù là với mục đích tiếp thị của chính bên thứ ba hoặc các mục đích khác.

Chúng tôi sẽ tiết lộ với các trường hợp sau:

  • Yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý của các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác.
  • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc hợp lý để ngăn ngừa những tổn hại vật chất hoặc tổn thất tài chính hoặc liên quan đến quá trình điều tra hoạt động bất hợp pháp đang xảy ra hoặc đang bị tình nghi.
  • Nếu việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của một cá nhân mà bạn có liên quan.
  • Thi hành Điều khoản sử dụng.
  • Bảo vệ tài sản, dịch vụ và các quyền hợp pháp của chúng tôi.
  • Phòng chống gian lận trong CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI.
  • Hỗ trợ chức năng kiểm toán, tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp.
  • Tuân thủ pháp luật của Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, hoặc các hình thức chuyển giao hoặc chuyển nhượng khác đối với toàn bộ hay một phần doanh nghiệp của chúng tôi.

Bảo mật

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI đã triển khai các tiêu chuẩn chung được công nhận về bảo mật công nghệ và vận hành để bảo vệ các dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc tiêu hủy. Chỉ những người có thẩm quyền của CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI mới được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân này. Dù đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, nhưng CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI không thể bảo đảm một cách hoàn toàn những người không có thẩm quyền không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Tất cả dữ liệu được lưu trữ tại các máy chủ do chúng tôi quản lý.

Chính sách lưu giữ dữ liệu

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI sẽ giữ lại các dữ liệu cá nhân, nếu cần thiết, trong khoảng thời gian bạn sử dụng ứng dụng và dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể giữ lại dữ liệu cá nhân trong thời gian dài hơn nếu như chúng tôi thấy cần phải duy trì để bảo vệ bản thân khỏi các yêu cầu pháp lý. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI sẽ cố gắng trong khả năng hợp lý để xóa mọi dữ liệu thông tin liên quan.

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu truy cập, kiểm tra hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, hoặc để thảo luận về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ admin@congdongmoigioi.vn. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của bạn, như yêu cầu một mật khẩu và số điện thoại bạn sử dụng để đăng nhập, trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong khuôn khổ hợp lý để nhanh chóng tiến hành điều tra, đáp ứng hoặc phản hồi các yêu cầu của bạn tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Luật pháp của các nước khác nhau có thể ngăn cản chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn tùy thuộc điều kiện hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của bạn là gì; ví dụ, khi việc cung cấp thông tin của bạn có thể tiết lộ danh tính của người khác. Chúng tôi bảo lưu quyền thu phí với mức phù hợp để thực hiện yêu cầu của bạn khi luật hiện hành cho phép, và/hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu như chúng được coi là vô căn cứ, và/hoặc quá mức, hoặc không được chấp nhận hay được phép theo pháp luật hiện hành.

Trẻ em

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI không được thiết kế cho trẻ em từ 13 tuổi trở xuống, và chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân của bất cứ ai ở độ tuổi này.

Chấp nhận chính sách này

Bằng cách sử dụng CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo cách được mô tả trong Chính sách về Quyền Riêng tư này. Chúng tôi giữ lại quyền chỉnh sửa Chính sách Quyền riêng tư và nó có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng bản cập nhật lên CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI. Việc thay đổi có thể diễn ra bất kì lúc nào, nếu những gì cập nhật của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm, chúng tôi sẽ gửi email thông báo đề nghị chấp thuận cho bạn (nếu bạn có cung cấp email cho chúng tôi). Tiếp tục sử dụng CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI sau các thay đổi đó tương đương với việc bạn đã hiểu và chấp nhận Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI Co,. Ltd
Bộ Phận Pháp lý
R4-93 Nội khu Hưng Gia 4, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: 1900-1961
CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI APP

Thiết kế cho điện thoại của bạn

×